Posted by: deatantyo | September 1, 2011

Memohon Pada-Mu…

“Allaahummaa innii a’uudzu bika min qalbin laa yakhsya’, wa min ‘ilmin laa yanfa’, wa min ‘ainin laa tadma’, wa min du’aa’in laa yusma’, wa min dzaalikal arba'”

Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyu’, ilmu yang tidak bermanfa’at, nafsu yang tidak pernah puas, mata yang tak mampu meneteskan air mata karena-Mu, serta doa yang tidak dikabulkan, sungguh kami berlindung dari ke empat hal itu

“Allahumma inni as’alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina”.
Ya Allah, aku memohon petunjuk-Mu, ketakwaan, penjagaan diri dan kecukupan kepada-Mu
[HR. Muslim 2721, Tirmidzi 3489]

“Allahumma alhimni rusydi waqini syarra nafsi”.
Ya Allah, anugerahkanlah kebenaran kepadaku dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku [HR. Tirmidzi 3483, al-Misykat 2476]

“Ya Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wa ‘alaa tho’atika”
Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu dan pada ketaatan kepada-Mu
[HR. Ahmad 11697, Ibnu Majah 3834, Tirmidzi 2140]

“Rabbanaa fagh fir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa say-yi-aatinaa wa tawaffanaa ma’al abraar”.
Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari pada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang yang baik-baik

“Rabbanaa wa aatinaa maa wa’attanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal qiyaamati innaka laa tukhliful mii’aad”.
Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat.Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.


Responses

  1. Amin Allahuma Amin 😀 izin mengutip doa ini utk disampaikan ke Illahi Rabbi yah..

    • Silahkan Aliin. 😉


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: